Slakken kunnen gevaarlijk zijn voor honden


Bron: Koninklijke Hondenbescherming

Den Haag, 3 september 2021

U heeft het vast wel gemerkt bij het uitlaten van uw hond, er kruipen ontzettend veel (naakt)slakken over het trottoir. Deze weekdiertjes lijken misschien onschuldig maar kunnen levensgevaarlijk zijn voor honden. Let bij het uitlaten goed op dat uw hond geen slak eet of zelfs maar aan het spoor van de slak likt.

Slakken dragen de hart- of longworm met de naam Angiostrongulus Vasorum (verder Franse hartworm) met zich mee. In 2008 is deze voor het eerst in Nederland aangetroffen. De zeer dunne worm bevindt zich als larve op slakken maar ook op kikkers. Wanneer een hond de larve binnenkrijgt, ontwikkelen zij zich in hun lichaam verder tot volwassen worm.

Dit kan leiden tot klachten als:

  • verminderde conditie
  • sloomheid
  • groeiachterstand
  • kokhalzen
  • slechtere eetlust en vermageren
  • hoesten en benauwdheid
  • longontsteking

Wanneer niet tijdig wordt ingegrepen kan dit leiden tot longaandoeningen, hartfalen en uiteindelijk de dood.

Welke honden lopen gevaar?

Honden die slakken oppakken en -eten, honden die op takjes kauwen en honden die veel van de grond oppakken en zelfs eten hebben een grotere kans om larves binnen te krijgen. Ze moeten dan wel wonen in zogenaamde endemische gebieden, plekken waar de worm ook voorkomt.

In Nederland is de worm tot op heden gevonden in de regio Den Haag, de Hoge Veluwe en in Oostvaardersplassen. In de landen om ons heen komt de worm ook voor. Hij is aangetroffen in Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië en Spanje op specifieke lokaties.

Als de larves binnen zijn, werken ze zich door de darmwand heen en komen zo in de bloedbaan terecht. Ze migreren naar de longen en/of het hart en worden daar volwassen. Eenmaal volwassen leggen ze eitjes, de eitjes ontwikkelen zich tot larves en die larves in het longweefsel worden opgehoest door de hond en doorgeslikt. Deze doorgeslikte larves komen in de darmen terecht en worden uitgepoept.

Slakken voeden zich onder andere met hondenpoep. Let maar eens op, bij nat en vochtig weer zijn er veel slakken en een verse hondendrol lokt slakken van heinde en verre. Als dit een drol is waar ook larves op zitten kan de slak de larves oppikken en verspreiden. Ook via het slakkenslijm kunnen larves meeliften.

Zoönose?

De Franse hartworm is geen zogenaamde zoönose. Hij kan niet via de hond op mensen worden overgedragen. De worm wordt wel veel gezien bij vossen. Bij een onderzoek op overleden vossen in de duinen bij Den Haag, werden bij 100% van de dieren larves van de Franse hartworm aangetroffen. Maar ook dassen, fretten en wolven zijn tussengastheer voor de wormlarven.

Diagnose en behandeling

Vermoed je en/of de dierenarts een besmetting van Franse hartworm, dan is een mestonderzoek de eerste stap. Mestonderzoek van 1 dag is daarbij niet afdoende. Het kan namelijk best zo zijn dat op die bewuste dag geen larves in de poep terecht zijn gekomen. Poep/mest van tenminste drie verschillende dagen moet worden onderzocht.

Wordt de larve aangetroffen dan moet de hond behandeld worden met Milbemax of Advocate. Milbemax, een tablet, moet 4 keer met steeds een week tijd er tussen gegeven worden. Advocate is een pipetje en moet na een maand herhaald worden.

A. Vasorum op de foto

Rolf Nijsse, veterinair parasitoloog stelde deze afbeelding beschikbaar nadat hij de A. Vasorum aantrof bij een mestmonster van één van de Haagse Hondenbeschermingskantoorhonden.